งานไซโลโรงงานน้ำตาลตะวันออก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2544

งานไซโลโรงงานน้ำตาลตะวันออก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2544

โครงการ :งานไซโลโรงงานน้ำตาลตะวันออก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2544

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างไซโล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์