เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

chula-engineering
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่งเป็นบริษัทรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป ทั้งงานก่อสร้าง โรงงาน งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโรงแรม งานสร้างโกดัง งานก่อสร้างถังรูปแบบ ต่างๆ รวมถึงงานสร้างถังเหล็ก ถังสแตนเลส งานท่อ งานระบบ งานโครงสร้างอาคาร งานรื้อ-ถอน งานรื้อ-ย้ายโรงงาน งานสร้างแท่นเครื่องจักร งานคอนกรีตทั่วไป งานโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานเอทานอล โรงงานอาหารสัตว์ โรงไฟฟ้าชีวะมวล และ งานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ งานเชื่อม เอ็กซ์เรย์ เชื่อม ติ๊ก เชื่อมมิกซ์ ดำเนินงานโดยช่าง ผู้ชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีแบบแผนในการทำงาน มีรายละเอียดในการทำงาน ดูแลควบคุม การทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องมือในการทำงาน มีครบครัน อีกทั้งบุคลากร และพนักงานในบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัย และหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เป็นต้น
"ลูกค้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่ง จึงมั่นใจได้ว่าเราจะทำการรักษามาตรฐานการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการได้รับใช้ลูกค้าอย่างจริงใจ และจริงจังในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรวบรวมผลงานที่ผ่านมาเป็นหลักฐานผลงาน ที่ได้ทำมาและหวังได้รับการพิจารณา ในการเสนองานไม่มากก็น้อย"

ขอขอบคุณมายังท่านด้วยความจริงใจและนับถือ
นางสาวพนิดา ตั้งจิตรมั่นคง
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่ง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์