งานของเรา

งานของเรา

ปี พ.ศ.
ผลงาน
จังหวัด
Main contract
2539-40
งานรื้อ-ย้าย โรงงานหนองใหญ่อุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ไปติดตั้งที่โรงงานน้ำตาล เอ็นวายชูการ์ อ.ครบุรี
นครราชสีมา นายเนื่อง ขุนณรงค์
2540
งาน รื้อ-ย้าย โรงงานน้ำตาลมิตรสยาม จ.กำแพงเพชร ไปกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ บ.น้ำตาล มิตรกาฬสินธุ์
2544
งานไซโลโรงงานน้ำตาลอิสาน
กาฬสินธุ์ นายเล็ก เข็มทอง
2544
งานขยายโครงสร้างอาคารหม้อเคี่ยว โรงงานน้ำตาลสหเรือง
มุกดาหาร นายเล็ก เข็มทอง
2545
งานโครงสร้างโกดังโรงงานแป้งมันมันปะหลัง
กาฬสินธุ์ นายสำเนา สารสุวรรณ์
2545
งานขยายไซโลโรงงานน้ำตาลมิตภูเขียว
ชัยภูมิ นายชำนาญ ใหม่เจริญ
2546
งานทำปั๊มน้ำมัน JET
นนทบุรี บ. ชาญนครจำกัด
2546
งานต่อเติมอาคารตึกไอที สแควร์ (ตึกหลักสี่พลาซ่าเดิม)
กรุงเทพฯ หจก. พีอาร์การช่าง
2547
งานสร้างสนามกีฬาพัฒนาคลับ
ชลบุรี บ. คริสเตียนีและนีลเส็น
2548
งานโครงสร้างอาคาร ปิติห้องเย็น อ.วังน้อย
อยุธยา บ. คริสเตียนีและนีลเส็น
2549
งานรื้อ-ย้ายถังโมลาส จากด้านใน ออกมาด้านนอก เพื่อขยายโรงงาน
เลย บ.น้ำตาลขอนแก่น
2549
งานถังโมลาส โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ชัยภูมิ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
2550
งานอาคาร Packing โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ชัยภูมิ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
2550
งานขยายโครงสร้างอาคารหม้อเคี่ยว โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ชัยภูมิ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
2550
งานสะพานลำเลียงน้ำตาล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
ชัยภูมิ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์