งานต่อเติมอาคารตึก IT สแควร์ ตึกหลักสี่พลาซ่าเดิม ปี พ.ศ. 2546

งานต่อเติมอาคารตึก IT สแควร์ ตึกหลักสี่พลาซ่าเดิม ปี พ.ศ. 2546

โครงการ :งานต่อเติมอาคารตึก IT สแควร์ ตึกหลักสี่พลาซ่าเดิม ปี พ.ศ. 2546

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์