โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2549

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2549

โครงการ :โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2549

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างเหล็ก สะพานลำเลียงน้ำตาล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์