โรงงานน้ำตาล สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2554

โรงงานน้ำตาล สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2554

โครงการ :โรงงานน้ำตาล สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2554

ลักษณะงาน : งานสร้างถังหม้อเคี่ยว เจาะพนัง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์