โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554

โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554

โครงการ :โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554

ลักษณะงาน : งานสร้าง ประกอบ ถังโมลาส จำนวน 3 ใบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์