โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2555

โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2555

โครงการ :โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2555

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างเหล็กอาคารขบวนการผลิต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์