งานขยายไซโล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ปี พ.ศ. 2545

งานขยายไซโล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ปี พ.ศ. 2545

โครงการ :งานขยายไซโล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ปี พ.ศ. 2545

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างไซโล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์