เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนตามประมวลผลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูล่าเอ็นจิเนียริ่งเป็นบริษัทรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป ทั้งงานก่อสร้าง โรงงาน งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างโรงแรม งานสร้างโกดัง งานก่อสร้างถังรูปแบบ ต่างๆ รวมถึงงานสร้างถังเหล็ก ถังสแตนเลส งานท่อ งานระบบ งานโครงสร้างอาคาร งานรื้อ-ถอน งานรื้อ-ย้ายโรงงาน งานสร้างแท่นเครื่องจักร งานคอนกรีตทั่วไป งานโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานเอทานอล โรงงานอาหารสัตว์ โรงไฟฟ้าชีวะมวล และ งานติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ งานเชื่อม เอ็กซ์เรย์ เชื่อม ติ๊ก เชื่อมมิกซ์ ดำเนินงานโดยช่าง ผู้ชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีแบบแผนในการทำงาน มีรายละเอียดในการทำงาน ดูแลควบคุม การทำงานอย่างใกล้ชิด เน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เครื่องมือในการทำงาน มีครบครัน อีกทั้งบุคลากร และพนักงานในบริษัท ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัย และหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เป็นต้นอ่านต่อ +
บริการของเรา
งานก่อสร้างทั่วไป
งานต่อเติม,
ปรับปรุงอาคาร
งานภูมิสถาปัตย์
งานรื้อถอนอาคารและ
งานตัดโครงสร้างอาคาร
งานออกแบบ

โครงการของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์