โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2550

โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2550

โครงการ :โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2550

ลักษณะงาน : งานขยายโครงสร้างอาคารหม้อเคี่ยว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์