โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

โครงการ :โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

ลักษณะงาน : งานสร้างโครงสร้างเหล็กอาคารหม้อเคี่ยว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์