โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

โครงการ :โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างถังแอลกอฮอล์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์