โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2552

โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2552

โครงการ :โรงงานเอทานอล อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2552

ลักษณะงาน : งานติดตั้ง วาวล์ และอุปกรณ์หน้าปั๊ม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์