โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2555

โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2555

โครงการ :โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2552

ลักษณะงาน : งานท่อน้ำคอนเดนเซอร์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์